Protests

اعلامیه جنبش شنبه های ارغوانی در پیوند به گزارش اخیر یوناما در مورد جنایات اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر گروه طالبان 

اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر گروه طالبان در نزدیک به سه سال گذشته به عنوان نهاد ضدحقوق بشری و ناقض آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان، اقلیت های مذهبی و اقوام‌آسیب‌پذیر بخش از حکومت خودخوانده طالبان است که تطبیق شریعت را به ابزاری جهت سرکوب و دخالت در عرصه های مختلف جامعه حتا خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی شهروندان افغانستان مبدل نموده و دست به آزار و اذیت، توهین، تحقیر، تفتیش عقاید، بازداشت، شکنجه و حتا قتل شهروندان افغانستان به ویژه زنان زده است، که قتل “مارینا سادات” دخترجوان ‌۲۳ ساله یکی از نمونه‌های واضح آن است که ما در جنبش شنبه‌های ارغوانی آن‌را مستند سازی نمودیم. برادر “مارینا سادات” به جنبش شنبه های ارغوانی گفته است که؛ شهید مارینا سادات؛ ۲۳ ساله ساعت ۹ صبح، روز چهارشنبه ۲۸ قوس ۱۴۰۲ هنگامی که بطرف دانشگاه میرفت از سوی ماموران اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان در ساحه دشت برچی شهر کابل به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت و بعداز ۲۳ روز جسد بی جان وی، چهارشنبه مورخ ۲۱ جدی ۱۴۰۲ از ساحه چوک ارغندی ولسوالی پغمان ولایت کابل پیدا شد مارینا ۲۳ سال داشت و با تمام آرزو های خود در کارته سخی شهر کابل دفن شد. طالبان حدودا در ۲۵ دلو پدرم و مادرم را بازداشت و زندانی کردند و حالا تقریبا بیشتر از ۱۴۷ روز می‌شود که در زندانی طالبان هستند. خواهر و برادران دیگر من همه زیر سن هستند و به پدر و مادرم نیاز دارند ما خواهان عدالت برای شهید مارینا سادات و رهایی فوری پدر و مادرم از زندان طالبان هستیم و از مردم افغانستان مخصوصا حرکت های اعتراضی زنان میخواهیم که صدای ما شوند و برای رهایی پدر و مادرم دادخواهی کنند.” با آنکه “مارینا سادات” یکی از قربانیان جنایات اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان است و طبق اطلاع ما، دفتر نمایندگی معاونیت سازمان ملل متحد در کابل “یوناما” سازمان بتاریخ ۳۰ جون سال جاری با برادر بانو سادات در دفتر یوناما در کابل مصاحبه نموده و جزئیات جنایت را از زبانی یکی از متضررین ثبت و مستند ساختند اما در گزارش نشر شده اشاره به آن صورت نگرفته است. ما از سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر میخواهیم تا جهت رهایی فوری پدر و مادر “مارینا سادات” بر طالبان فشار بیاورند و از نهاد های مدافع حقوق کودکان و بخش کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) می‌خواهیم تا خواهر و برادران بانو سادات را که زیر سن، بدون سرپرست و به لحاظ روحی و امنیتی در شرایط بد قرار دارند را مورد حمایت و پوشش قرار دهند. ما در “جنبش شنبه های ارغوانی” از نشر گزارش اخیر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر حکومت خودخوانده طالبان که بخش کوچک از جنایات را تحت پوشش قرار داده؛ استقبال مینمایم در کنار آن از دفتر نمایندگی معاونیت سازمان ملل متحد در کابل “یوناما” انتظار داریم تا با نشر چنین گزارشات تنها تمرکز بر اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر از جنایات و عملکرد های ضد بشری کلیت حکومت خودخوانده و سرکوبگر گروه طالبان قباحت زدایی نکنند. اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر، بخشی کوچکی از دستگاه سرکوبگر طالبان است که مسولیت تطبیق احکام و فرامین رهبر غایب این گروه را در راستای ایجاد ترس و ارعاب،سرکوب و ایجاد یک جامعه افراطی و دهشت‌افگن بدوش دارد. دفتر نمایندگی معاونیت سازمان ملل متحد “یوناما”، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در نزدیک به سه سال گذشته شاهد جنایات علیه بشریت، آپارتاید جنسیتی علیه زنان، جنایات جنگی، محاکم صحرایی، اعدام های فراقانونی، اجرای مجازات شلاق و نقض گسترده حقوق و آزادی های شهروندان افغانستان توسط طالبان هستند و به خوبی میدانند که این گروه هیچ‌گونه باورمندی به حقوق و آزادی های شهروندی، آزادی بیان، حق انتخاب پوشش، آزادی های مذهبی و دینی نداشته و قادر به ارایه خدمات اساسی به نیازهای مردم افغانستان نیستند و تفکر این گروه یک‌سره سرکوب، ایجاد ترس و ارعاب و تعین تکلیف برای مردم افغانستان بویژه زنان، اقوامآسیب‌پذیر و اقلیت های مذهبی زیر عنوان تطبیق شریعت است، اما با آن‌هم‌ نتنها که بر این گروه سیاه اندیش فشار وارد نمی‌گردد بلکه در عوض با سفید نمایی، باج دهی، دعوت و عادی سازی حضور این گروه در نسشت بین‌المللی چون نشست سوم دوحه، فضا سازی برای به رسمیت شناسی حکومت خودخوانده این گروه از جنایات ضد بشری آنان چشم پوشی صورت گرفته و زیر عنوان تعامل در قدرت حفظ و حمایت می‌شوند. ما در جنبش شنبه های ارغوانی از “یوناما” میخواهیم تا با درک نگرانی های عمیق از افزایش و تأثیرات ناگوار شدید نقض حریم خصوصی، حقوق بشری و آزادی های شهروندان افغانستان و سرکوب آنها زیر عنوان تطبیق شریعت و امر بامعروف و نهی عن المنکر توسط گروه طالبان از سیاست سفید نمایی و نگهداری این گروه در قدرت زیر عنوان تعامل دست بردارند و بر حکومت خود خوانده آنان فشار بیاورد تا اداره سرکوبگر‌ امر بالمعروف و نهی عن المنکر را منحل نمایند. ما از یوناما، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می‌خواهیم تا جهت تحقق عدالت و ختم فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان طالبان مخصوصا رهبران این گروه را به دادگاه بکشانند. ما باری دیگر تاکید می‌نمایم که حمایت از بدیل حکومت خودخوانده طالبان جهت پایان مرگ تدریجی مردم افغانستان نیاز مبرم است و ما بهترین بدیل حکومت خودخوانده طالبان را نظام و “حکومت مشروع، دموکراتیک و غیرمتمرکز” می‌دانیم.

 

#حق_عدالت_آزادی

#Right_Justice_Freedom