Article

ایتلاف فکری؛ پیوند ذهن‌ها برای پیشرفت جمعی

شماره(1) ایتلاف فکری به اتحاد، اتفاق، پیوستگی و همبستگی مجموعه‌ای از افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های گفته میشود که بر اساس اشتراکات فکری، ایدئولوژیک یا ارزش‌های مشترک زیر چتر اهداف و فکر واحد گرد هم می‌آیند. این ائتلاف‌ها با ایجاد همبستگی معمولاً باعث دستیابی اهداف مشترک، تبادل ایده‌ها، تجارب و افزایش تأثیر گذاری در حوزه‌های مختلف مانند سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد می‌شوند. ایتلاف‌های فکری می‌توانند به صورت رسمی یا غیررسمی و به لحاظ زمان دائمی یا موقت باشند و هدف اصلی آنها همکاری و همفکری برای رسیدن به اهداف است که به تنهایی دستیابی به آنها دشوار و ناممکن به نظر برسد. ایتلاف فکری که نشان‌دهنده اتحاد اقشار مختلف یک جامعه و یا فراتر از آن است به شکل عمیق و سیستماتیک دیکتاتوری، انحصار طلبی، زیاده خواهی و سوء استفاده و مصادره مبارزات را منتفی نموده و تمرکز زایی قدرت را به وجود می‌آورد. ایتلاف فکری که تاکید بر اهمیت تلاش‌های مشترک در مواجهه با چالش‌های پیچیده اجتماعی دارد با گرد هم آوردن افرادی با دیدگاه‌ها و تخصص‌های مختلف می‌تواند مرزهای سنتی را فراتر برده و راه‌حل‌های نوآورانه‌ای را ایجاد کند. ایتلاف‌های فکری افراد را از رشته‌ها، پیشینه‌ها و تجربیات مختلف گرد هم می‌آورد و این تنوع و نگاه به مسائل از زوایای مختلف گفتگو‌ها را غنی‌تر نموده و منجر به تقویت جامع‌تر، موثر‌تر و خلاقانه مسائل و راه‌حل‌ها میشود. تفاوت ایتلاف فکر و ساختاری چیست؟ ایتلاف ساختاری: این اصطلاح به ایتلاف‌هایی اشاره دارد که بر اساس ساختارها، نظام‌ها، قوانین و تشکیلاتی مشخصی شکل می‌گیرند. این ایتلاف‌ها ممکن است بر پایه اتحاد کشورها، اتحاد سازمان‌ها یا تشکل‌های مختلف، مبتنی بر قوانین و مقررات خاصی باشند که ارتباطات و همکاری‌های مشخصی را تعیین می‌کنند. ایتلاف فکری: به پیوستگی و اتفاق گروه‌ها یا افرادی گفته می‌شود که بر اساس ایدئولوژی، ارزش‌ها، باورها یا اهداف‌ مشترک با یکدیگر اتحاد می‌نمایند و به آن پیوند ذهن ها برای پیشرفت جمعی اطلاق میشود. ایتلاف‌ها فکری معمولاً بر اساس همبستگی فکری و انگیزه‌های مشترک ایجاد می‌شوند، بدون اینکه به ساختار یا قوانین خاصی همانند ایتلاف ساختاری محدود و محصور باشند. بناء ایتلاف فکری و ساختاری دو مفهوم متفاوت هستند که تفاوت اصلی آنها در اساس تشکیل و ارتباطات آن‌ها است طوریکه ایتلاف‌ ساختاری بر پایه ساختار و قوانین مشخصی شکل می‌گیرند اما ائتلاف‌ فکری بیشتر بر پایه همبستگی ایدئولوژیک یا ارزشی ایجاد می‌شوند. نتیجه‌گیری؛ ایتلاف فکری نمایانگر اوج تلاش‌های جمعی انسانی است که با بهره‌گیری از قدرت ذهن‌های متنوع که در هماهنگی با یکدیگر عمل می‌کند. ایتلاف‌ فکری ظرفیت قابل ملاحظه‌یی در ایجاد نوآوری، حل مسائل پیچیده و کمک به بهبود جامعه را دارد و با توجه به پیچیده‌‌گی وضعیت موجود افغانستان این قلم باورمند است که اهمیت ایتلاف‌های فکری بیشتر از گذشته محسوس می‌باشد زیرا بسیاری از مسائل کشور مانند ساختار سیاسی، تقسیم قدرت، موضوعات اقتصادی و بحث های قومی، زبانی، فرهنگی نیازمند به راه‌حل‌های چند بُعدی دارند که ایتلاف‌ فکری برای مقابله با این چالش‌ها میتواند گزینه معقول تر و بهتر باشد.

نویسنده:مریم معروف آروین

#حق_عدالت_آزادی

#right_justice_freedom