Protests

اعلامیه “جنبش شنبه‌های ارغوانی” در پیوند به سخنان اخیر رئیس کمیته روابط خارجی کانگرس ایالات متحده آمریکا

اعلامیه “جنبش شنبه‌های ارغوانی” در پیوند به سخنان اخیر رئیس کمیته روابط خارجی کانگرس ایالات متحده آمریکا؛مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا باید در برابر سوء استفاده و دزدی کمک های هفته وار ۴۰ میلیون دالری آن‌کشور، توسط طالبان بی‌ایستند. جنبش شنبه‌های ارغوانی با استقبال از سخنان اخیر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، باری دیگر تاکید می‌نماید که طالبان با استفاده از کمک های بشردوستانه هفته وار ۴۰ میلیون دالری امریکا، مردم افغانستان بویژه زنان را به گونه وحشتناک سرکوب، تروریزم و افکار تروریستی را تقویت نموده و صدها مدرسه جهادی را جهت تقویت واحد های انتحاری و گسترش عملیات بیرون مرزی شان ایجاد نمودند. جنبش شنبه های ارغوانی قبلأ با نشر اعلامیه‌ای در هشتم مارچ سال جاری با ابزار نگرانی از دسترسی و سوء استفاده طالبان از کمک های هفته وار ۴۰ میلیون دالری ایالات متحده امریکا به افغانستان زیر حاکمیت طالبان، خواهان همگانی سازی جزئیات و گزارشات این کمک ها گردیده بود. ما باور داریم که یکی از دلایل باقی مانده گروه طالبان در قدرت در نزدیک به سه سال گذشته، حمایت غیر مستقیم حکومت ایالات متحده امریکا از این گروه، ارسال کمک های هفته وار ۴۰ میلیون دالری بدون حساب آن کشور بوده است. طالبان که از پیوستن اعضای شان به صفوف گروه داعش هراس دارند، بدون هیچ اعتنای به گرسنگی، رنج و فقر بیشتر از ۸۵ درصد مردم افغانستان، با دزدی کمک های بشردوستانه و پول های کمک شده به مردم افغانستان، آن‌را طور نقدی، عیدانه، کرایه خانه و خرید موتر به اعضای شان رشوه داده آنها را نگهمیدارند. طالبان تلاش دارند که با استفاده از جنگ حماس با اسرائیل و مسله فلسطین اعضای شان را به جنگ و حملات تروریستی و انتحاری بیرون مرزی تشویق نموده و اینگونه منافع شان را تامین و عمر حکومت خود خوانده شان را طولانی سازند. ما از مردم و مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا می‌خواهیم، از مردم افغانستان حمایت نموده مانع درسترسی گروه زن ستیز طالبان که درج فهرست گروه های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند؛ به کمک های بشردوستانه آن‌کشور شوند. “جنبش شنبه‌های ارغوانی” بدین باور است که قطع دسترسی گروه تروریستی طالبان به کمک های بشردوستانه، منجر به کاهش رنج و درد مردم افغانستان بویژه زنان و اقوام آسیب پذیر از سیاست های این گروه می‌گردد. ما حمایت و نگهداری طالبان را در قدرت زیر عنوان تعامل و ارسال کمک های بشردوستانه، باج دهی به این گروه و جفا بزرگ در حق مردم افغانستان می‌دانیم و از مجلس نماینده ایالات متحده امریکا و ملت آن‌کشور می‌خواهیم که از حکومت کشور شان بپرسند، چرا و چگونه کمک های بشردوستانه آن‌ها به مردم افغانستان، توسط طالبان دزدی و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. ما در “جنبش شنبه های ارغوانی” باورمندیم که افغانستان زیر حاکمیت گروه تروریستی طالبان به درد سر بزرگ برای منطقه و جهان مبدل خواهد گردید و برای نجات از بحران کنونی افغانستان حمایت از شکل گیری “حکومت مشروع، دموکراتیک و غیرمتمرکز ” در
افغانستان نیاز مبرم است.
 
#حق_عدالت_آزادی
#right_justice_freedom