Press committe

رهبری “جنبش شنبه های ارغوانی” از رسانه اطلاعات روز و نویسنده گزارش “زنان در تنهایی، تقابل و تعلیق” سپاس گذاری نموده و آنرا جهت بهبود اعتراضات زنان در افغانستان گامی مثمر می‌داند

رهبری “جنبش شنبه های ارغوانی” از رسانه اطلاعات روز و نویسنده گزارش “زنان در تنهایی، تقابل و تعلیق” سپاس گذاری نموده و آنرا جهت بهبود اعتراضات زنان در افغانستان گامی مثمر می‌داند .این گزارش که زیر عنوان “زنان در تنهایی و تقابل و تعلیق” نوشته است بیشتر به فرازوفرود های اعتراضات زنان در نزدیک به دو سال گزشته و راه حل ها جهت بهبود مبارزات زنان افعانستان پرداخته است .در بخشی از این گزارش دیدگاه بانو مریم معروف آروین مسول “جنبش شنبه های ارغوانی” چنین نگاشته شده است:مریم معروف آروین، از زنان معترض می‌گوید: «وقتی اعتراضات خیابانی را سرکوب کردند، زنان به اعتراض در مکان‌های سربسته رو آورند، اما دیری نگذشت که این حرکت نمادین نیز با سرکوب مواجه شد و زنان نتوانستند در حلقه‌های بزرگ حتا در مکان‌های بسته تجمع کنند. از آن‌سو، رسانه‌ها این اعتراض‌ها را کم‌تر پوشش دادند. به‌گونه‌ی مثال، الجزیره اعتراضات نمادین را اعتراض نمی‌شناسد تا آن ‌را پوشش دهد. برای بی‌بی‌سی شمار اعتراض‌کننده‌ها مهم است. برای آنان این مهم نیست که وضع مانع حضور گسترده‌ی زنان معترض شده است و ده‌ها رسانه‌ی دیگر.»او می‌افزاید که زنان معترض خودشان مجبور شده‌اند که وظیفه‌ی اطلاع‌رسانی را به عهده بگیرند و در رسانه‌های اجتماعی فعالیت شان را گسترش دهند.مریم معروف آروین، از زنان معترض می‌گوید: «متأسفانه اول اتحادی بین معترضان زن وجود ندارد. دوم بین معترضان و زنانی که در بیست‌ سال در قدرت بودند نیز ارتباطی وجود ندارد که هیچ، شماری از این زنان برای منافع شخصی‌شان به لابی‌گر طالبان در سطح جهانی تبدیل شده‌اند. سوم، انگیزه‌ی اعتراض به‌دلیل نبود فضا تکثیر نشده‌ است. چهارم، زنان معترض به‌دلیل وضعیت امنیتی مجبور شده‌اند که یک حصار امنیتی شخصی تشکیل دهند، ارتباط شان با بیرون را به حداقل‌ترین حد ممکن برسانند. این وضع همان قدرت تأثیرگذاری آنان در خانواده و در اجتماع را گرفته و مردم به این باور رسیده‌اند که اعتراض بیهوده و حتا غیرواقعی در فضای مجازی است. در این وضع سکوت دوام یافته است.»  آروین روی تکثیر اعتراض و آموزش اعتراض تأکید می‌کند و می‌گوید: «تا تغییر وضعیت زنان معترض باید اعتراض‌ها را از طریق ارائه‌ی آموزش تکثیر کنند. عواملی که مانع گسترش اعتراض شده و فضا را برای لابی‌ها خالی کرده، پر شود. اعتراضات هوشمندانه‌تر با هماهنگی و مقصد واحد به پیش برده شود تا تأثیرگذاری و آسیب‌پذیری معترضان در برابر فشارهای موجود کاهش یابد.»

گزارش کامل …..

https://www.etilaatroz.com/172993/