Protests

اعلامیه‌ای “جنبش شنبه‌های ارغوانی” در پیوند به گزارش سالانه اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا

اعلامیه‌ای “جنبش شنبه‌های ارغوانی” در پیوند به گزارش سالانه اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان زندان های طالبان، شکنجه‌گاه انسان زندان های طالبان، شکنجه‌گاه زنان “جنبش شنبه‌های ارغوانی”، با استقبال از نشر گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان باورمند است، آنچه در این گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر، آزار و اذیت زنان زندانی منعکس گردیده، بخش کوچک از جنایات گروه طالبان است که در جامعه‌ای به شدت بسته و سنتی افغانستان رسانه‌ای گردیده است. “جنبش شنبه‌های ارغوانی”، با تائید گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا، تاکید می‌نماید که وضعیت زندان‌های طالبان و زندانیان در زندان‌های این گروه، اسفناک تر از آنچه است که در گزارش منعکس گردیده است. ما باور داریم که شمار زیادی از شهروندان افغانستان بویژه زنان در زندان‌های طالبان زندانی اند؛ که اسامی شان به دلیل ترس از طالبان و افکار سنتی جامعه منتشر نگردیده است. “جنبش شنبه‌های ارغوانی” باورمند است، آن‌چه گروه طالبان در نزدیک به سه سال گذشته علیه مردم افغانستان بویژه زنان انجام داده، قرائت افراطی طالبان از دین و شریعت است که این گروه جهت برپایی آن در بیست سال گذشته، صدها حملات تروریستی انجام داده و هزاران تن از شهروندان افغانستان را شهید، مجروح، معیوب و یتیم ساختند. ما در “جنبش شنبه های ارغوانی” در ادامه دادخواهی های قبلی یکبار دیگر تاکید می‌نمایم که زندان‌های طالبان شکنجه‌گاه انسان و زنان است، به هیمن دلیل ما خواهان فشار حداکثر و نظارت جدی بر زندان‌های این گروه هستیم. ما از حکومت ایالات متحده آمریکا می‌خواهیم، بدلیل جنایات ضد بشری طالبان علیه شهروندان کشور به ویژه زندانیان سیاسی و زنان، دست از حمایت مادی و معنوی این گروه برداشته و به منظور پایان بخشیدن به درد و رنج مردم افغانستان صادقانه بر این گروه فشار وارد نمایند. ما از سازمان ملل متحد، نهاد های مدافع حقوق بشر و سایر جنبش های اعتراضی می‌خواهیم تا جنایات طالبان علیه زندانیان سیاسی و زنان را نادیده نگرفته و با ایجاد مکانیزم حمایتی مشخص از مردم افغانستان بویژه زنان زندانی، زمینه نظارت از زندان های طالبان را مساعد سازند. ما باورمندیم که طالبان تغییر پذیر و انعطاف پذیر نبوده و تا زمان که این گروه در قدرت نگهداری شوند؛ سرکوب و مرگ تدریجی شهروندان افغانستان بویژه زنان و اقوام آسیب پذیر ادامه داشته و حتا وحشتناک تر از حال خواهد شد. بناءً ما از جامعه جهانی مخصوصا حکومت ایالات متحده آمریکا می‌خواهیم که دست از نگهداری طالبان در قدرت برداشته و از بدیل حکومت خودخوانده طالبان حمایت نمایند. ما بدیل حکومت خودخوانده گروه طالبان را “حکومت‌ مشروع، دموکراتیک و غیر متمرکز” می‌دانیم.
 
 
#حق_عدالت_آزادی
 
 #right_justice_freedom