Protests

اعلامیه‌ای “جنبش شنبه‌های ارغوانی” در پیوند به یافته های ریچارد بنت اخیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری در حاکمیت گروه طالبان

 “جنبش شنبه‌های ارغوانی” با استقبال از انتشار واقعیت های عینی حقوق بشری افغانستان در گزارش آقای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، خاطر نشان می‌سازد که بخش عمده یافته های آقای بنت، از وضعیت حقوق بشری در حاکمیت گروه طالبان، مواردی اند که جنبش شنبه‌های ارغوانی با انتشار اعلامیه‌ های متعدد در مناسب های گوناگون به آنها پرداخته بود. همان طوری‌که در گزارش آقای بنت منعکس گردیده وضعیت حقوق بشر بویژه موارد نقض حقوق زنان در ماه های آخر وخیم گردیده که به باور این جنبش، وخیم شدن وضعیت حقوق بشری طی ماه های اخیر نتیجه ادامه سیاست تعامل و باج دهی به گروه طالبان است که در مواردی متاسفانه از حنجره رئیس دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در کابل “یوناما” شنیده می‌شود. طوری‌که آقای بنت، در گزارش منتشر شده شان خاطر نشان نمودند که در نگرانی‌های بسیاری از شهروندان افغانستان در مورد این‌که برخی از اعضای جامعه‌ی بین‌المللی ممکن است به سمت پذیرش وضعیت کنونی تمایل داشته باشند، شریک است. “جنبش شنبه‌های ارغوانی”، بدین باور است که ادامه سیاست تعامل با طالبان، در کنار اینکه منجر به وخیم شده هر چی بیشتر وضعیت حقوق بشر و نقض گسترده حقوق زنان و دختران افغان می‌گردد؛ ثبات و امنیت منطقه و جهان را نیز به مخاطره مواجه خواهد ساخت. سیاست تعامل با طالبان این پیام را به سایر گروه‌های افراطی منتقل خواهد ساخت که می‌توانند از راه وحشت و دهشت حکومت ها را ساقط و بر سرنوشت ملت‌ها حاکم شوند. “جنبش شنبه‌های ارغوانی” بدین باور است که گروه طالبان در دو و نیم سال گذشته با نقض اصول منشور ملل متحد و روح بنیادی و هنجارهای حقوق بین‌الملل، وحشتناک‌ترین و ظالمانه ترین رفتار ها را با مردم افغانستان بویژه زنان و دختران ثبت تاریخ سیاه حاکمیت شان نمودند که در دنیا معاصر بی نظیر است. طوری‌که در گزارش آقای ریچارد بنت منعکس گردیده، گروه طالبان با نقض سیستماتیک حقوق زنان، در ماه های اخیر شماری از زنان و دختران را به بهانه عدم‌ رعایت پوشش طالبانی بازداشت نمودند که مصداق بارزی “آپارتاید جنسیتی” است. جنبش شنبه‌های ارغوانی همان‌طور که بارها خواهان بررسی جنایات جنگی، نسل کشی و آپارتايد جنسیتی در حاکمیت گروه طالبان توسط نهاد های بین‌المللی بشمول دادگاه لاهه گردیده از منعکس شدن این موضوع در گزارش آقای ریچارد بنت، استقبال نموده؛ تطبیق عدالت و دادگاهی شدن جنایت پیشگان را نیاز جدی جامعه افغانستان می‌داند. “جنبش شنبه‌های ارغوانی”، بدین باور است که گروه طالبان با نقض فرمان عفو عمومی رهبر غایب شان، کشتار و بازداشت هزاران تن از کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین، کشتار و بازداشت صدها تن به دلایل قومی و زبانی و اعتراض علیه سیاست های طالبانی، ثابت نمودند که توان کنار آمدن با مردم افغانستان را ندارند. ما در “جنبش شنبه‌های ارغوانی”، تنها راه بیرون رفت از وضعیت موجود و برگشت افغانستان بعنوان یک عضو نورمال سازمان ملل متحد را، ایجاد حکومت مشروع، دموکراتیک، غیرمتمرکز و مبتنی بر ارای شهروندان کشور میدانیم و باورمندیم که این امر با حمایت جامعه جهانی از خواست مردم افغانستان، کنار گذاشتن سیاست تعامل، باج دهی و نگهنداشتن این گروه در قدرت تحقق یافتنی است.
 
‎⁧‫#حق_عدالت_آزادی‬⁩ ‎⁦‪
#right_justice_freedom