‏بنام خدای حق، عدالت و آزادی 
 
‏اعلامیه “جنبش شنبه های ارغوانی” در پیوند به پنجاه و سومین اجلاس سازمان ملل متحد در ژینو؛ نباید از تربیون نشست های جهانی برای سفید نمایی و فضا سازی تحکیم حاکمیت طالبان استفاده گردد.
 
‏در حالیکه زنان افغانستان پس از نقض اشکاری حقوق و آزادی های انسانی و بشری شان از سوی گروه طالبان انتظار داشتند تا در  پنجاه و سومین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصامیم جدی علیه سیاست های زن ستیزانه حاکمیت استبدادی طالبان اتخاذ گردد و با قاطعیت روی مکانیزم افزایش فشار و مبارزه با سیاست های قرون وسطایی و زن ستیزانه طالبان تاکید و تصمیم گیری صورت گیرد، اما فضای این نشست و صحبت شماری از اشتراک کنندگان  جلسه از جمله خانم مدینه محبی بر خلاف یافته های گزارش آخر ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق زنان توسط گروه طالبان بود.
 
‏اشتراک کنندگان جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالی با امتیاز دهی خواستار تعامل با گروه طالبان هستند که این گروه با صدور بیش از پنجاه فرمان قرون وسطایی، زنان و دختران افغانستان را از تمام بخش‌های زندگی اجتماعی حذف نمودند.
 
‏درخواست تعامل با گروه طالبان که در حقیقت به معنی نگهداری طالبان در قدرت و حمایت از این گروه است؛ در حالی از تریبون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بلند می‌شود که طالبان تمام حقوق و آزادی های شهروندان افغانستان خصوصا زنان را سلب، با شکنجه و حتا تجاوز جنسی بر معترضین علیه سياست های زن‌ستیزانه شان، فشار حداکثر را جهت خاموش سازی صدای زنان معترض اعمال نمودند.
 
‏ما زنان معترض در جنبش شنبه‌های ارغوانی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد  و سایر کشور های جهان تقاضا داریم که حقوق زنان افعانستان را تنها حق آموزش  تحصیل و یا کار تعریف نکرده و طوری فضا سازی نکنند که گویا با تامین این حقوق، گروه طالبان به رسمیت شناخته خواهد شد. 
 
‏ما خواهان تمامی حقوق و آزادی های انسانی و بشری زنان و دختران افغانستان یعنی تامین حق عدالت و آزادی در افغانستان هستیم زیرا حمایت و توجیه سیاست‌های قرون وسطایی گروه طالبان تحت هر عنوانی جفا و خیانت به بیش از هفده میلیون زن و دختر افغانستان است که در بدترین شرایط زندگی می‌نمایند.
 
‏خواست ما در جنبش شنبه‌های ارغوانی از جامعه جهانی این است، در عوض توجیه سیاست ها و تحکیم اقتدار گروه طالبان، به منظور برقراری حکومت دموکراتیک غیر متمرکز مبتنی بر اراده شهروندان از نیروهای دموکراتیک حمایت نمایند.
 
‏⁧‫#حق_عدالت_آزادی‬⁩ 
‏⁦‪#right_justice_freedom‬⁩ 
‏⁧‫#ما_زنان_افغانستان_را_حمایت_میکنیم‬⁩ 
‏⁦‪#we_all_support_afghanistans_women‬⁩ 
‏⁧‫#خاموشی_و_ترس_ما_بزرگترین_اسلحه_تالبان_است‬⁩ 
‏⁧‫#ماتم_ملی_ماتم_15aug‬⁩
‏⁦