Protests

اعلامیه جنبش شنبه های ارغوانی در پیوند به زندانی کردن زنان توسط طالبان تحت عنوان “محافظت از خشونت‌های جنسیتی”

اعلامیه جنبش شنبه های ارغوانی در پیوند به زندانی کردن زنان توسط طالبان تحت عنوان “محافظت از خشونت‌های جنسیتی” گزارش اخیر سازمان ملل متحد که روز پنجشنبه ۲۳ قوس منتشر گردیده نشان میدهد که گروه طالبان زنان افغانستان را تحت عنوان «محافظت» از خشونت‌های جنسیتی زندانی می‌نمایند. بر اساس این گزارش، زنان به بهانه «محافظت» از خشونت جنسیتی به زندان‌ها فرستاده میشوند. «همانند استفاده از زندان‌ها برای اسکان معتادان به مواد مخدر و افراد بی‌خانمان در کابل.» طالبان در حالی زنان قربانی خشونت‌های جنسیتی را در زندان ها محبوس می‌کنند که قبل از حاکم سازی این گروه در سال ۱۴۰۰، در افغانستان ۲۳ مرکز حمایت از زنان وجود داشت که زنان قربانی خشونت‌های جنسیتی می‌توانستند در آنها پناه بگیرند. اما طالبان چنین مراکزی را به این بهانه اینکه ترویج کننده “فرهنگ غربی” اند؛ مسدود ساختند. طالبان در بیشتر از دو سال حکومت خوانده شان در افعانستان، با بستن درب مکاتب، دانشگاه‌ها، باشگاه های ورزشی، اماکن تفریحی، وضع محدودیت بر کار و سفر زنان، به گونه وحشتناک زنان را در خانه های شان زندانی کرده اند. طالبان یکی از دلایل حذف زنان را از اجتماع کشور، حضور بدون محرم آنان در جامعه می‌گویند، حال پرسشی که مطرح می‌گردد، این است که: چگونه زنان و دختران که قربانی خشونت‌های جنسیتی هستند “بدون محرم” و اثبات جرم در زندان ها نگهداری می‌شوند. در حالیکه گزارشات موثق تجاوز جنسی بر زنان در زندان های طالبان نشر گردیده است، چه اطمینانی وجود دارد که این زنان نیز مورد تجاوز، آزار و اذیت جنسی قرار نمی‌گیرند؟ به زندان انداختن زنانی که خود قربانی خشونت‌های جنسیتی اند علاوه بر اینکه خلاف دین و شریعت اسلام است، در حقیقت نوع وحشناک آزار و اذیت روحی، روانی و فیزیکی زنان است که باید فورا توقف داده شود. ما باورمندیم که طالبان با به زندان انداختن زنان افغانستان به بهانه “محافظت” از خشونت های جنسیتی، فضا سازی می‌نمایند تا زنان در جامعه سنتی افغاستان از ترس زندانی شدن، انواع و اقسام خشونت‌ها را حتا تا سرحد مرگ تحمل نمایند ولی در برابر آن اعتراض و مقابله نکنند. ما تداوم سیاست های زن‌ستیز طالبان را جهت نهادنه سازی خشونت ها علیه زنان افغاستان به شدت محکوم نموده و باری دیگر با تاکید بر توقف خشونت های سیستماتیک طالبان علیه زنان افغانستان از جامعه جهانی، نهاد های مدافع حقوق بشر، حرکت های اعتراضی و مردم افغانستان میخواهیم تا در مقابل این خشونت ها سکوت نکرده و بر طالبان فشار بیاورند تا زندانیان زن معترض و قربانی خشونت های جنسیتی را فوراً آزاد کنند. باید خاطر نشان ساخت که مسؤلیت سازمان ملل متحد تنها با نشر چنین گزارشات خلاصه نمی‌شود و باید این سازمان در همکاری و مشورت با حرکت های اعتراضی زنان در افغانستان و نهاد های مدافع حقوق بشر جهت محافظت از زنان قربانی خشونت، مکانیزم های عملی و فوری را روی دست گیرد. ما تاکید می‌نمایم که وضعیت زندان های طالبان اسفناک است و نیاز مبرم میدانیم تا از زندان های این گروه در سراسر افغانستان نظارت صورت گیرد

حق_عدالت_آزادی

right_justice_freedom