Protests

حمایت”و “باج دهی” به طالبان سبب شده است تا زنان در افغانستان رنج بیشتر بکشند !!.

“حمایت”و “باج دهی” به طالبان سبب شد است تا زنان در افغانستان رنج بیشتر بکشند !!. دیدبان حقوق بشر می‌گوید تحقیقات این سازمان از سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که طالبان از طریق صدور فرمان‌های مختلف کتبی یا اعلام شده به “آزار و اذیت جنسیتی” زنان و دختران پرداخته و مرتکب “جنایت علیه بشریت” شده‌اند. “هیدر بار”،معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته است طالبان مرتکب آزار و اذیت جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان شده اند که “جنایت علیه بشریت” است، و جامعه جهانی باید برای اطمینان از توقف آن اقدامات بیشتری را انجام دهد دیدبان حقوق بشر خواستار بررسی”آزار و اذیت جنسیتی” زنان‌ و دختران افغانستان توسط طالبان به‌عنوان “جنایت علیه بشریت” از سوی محکمه جزایی بین‌المللی شده است. در همین حال “دریا نشاط”،یک عضو رهبری “جنبش شنبه های ارغوانی” میگوید: اگر جامعه جهانی و نهاد های مدافع حقوق بشری بین المللی واقعا نگران نقض حقوق بشر و مخصوصا زنان در افغانستان هستند باید طالبان را که “جنایت علیه بشریت”را در برابر زنان و دختران افغانستان انجام داده اند به میز محاکمه کشانیده و مجازات نماید او با حمایت از هشتک به “طالبان باج ندهید” می‌گوید:با انکه حقوق و آزادی‌ های انسانی و اسلامی زنان افعانستان حق مسلم آنها است اما جامعه جهانی در بیشتر از دو سال گذشته با “حمایت” و “باج دهی” به طالبان زیر عنوان تعامل، سبب شده اند تا زنان در افغانستان زیر حاکمیت این گروه رنج بیشتر بکشند . او می افزاید؛ما باری دیگر تاکید میکنیم که جهت پایان این رنج مردم به ویژه زنان در افغانستان نیاز است تا جهان از بدیل حکومت خود خوانده طالبان که حکومت مشروع، دموکراتیک و غیر متمرکز است؛ حمایت نمایند.
#حق_عدالت_آزادی
#right_justice_freedom