Protests

خاموشی جهان در برابر جنایات طالبان علیه زنان و عادی سازی حضور تروریستان در نشست های بین المللی، ارزش های حقوق بشری را بی اعتبار میسازد

خاموشی جهان در برابر جنایات طالبان علیه زنان و عادی سازی حضور تروریستان در نشست های بین المللی، ارزش های حقوق بشری را بی اعتبار میسازد

با آن‌که طالبان در بیشتر از دو سال گذشته به گونه گسترده به ویژه علیه زنان افغانستان جنایت علیه بشریت را مرتکب شدند اما پس از آن‌که دفتر نمایندگی معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) خواستار افزایش تعامل و باج دهی بیشتر به این گروه گردید ما شاهد فصل جدیدی از سرکوب و اختطاف زنان و دختران به گونه گروهی، به دلیل عدم رعایت “پوشش اجباری طالبانی” هستیم
با تاسف جامعه جهانی، نهاد های به اصطلاح مدافع حقوق بشر و تیکه داران حقوق بشر و حقوق زنان پس از روز ها نظاره گر بودن این وضعیت، یا خاموشی اختیار نمودند و یا هم به اعلامیه های مطبوعاتی اکتفا کرده اند
مردم افغانستان فراموش نکردند وقتی جامعه جهانی به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۱ میلادی به افغانستان آمدند، یکی از دلایل حضور شان را تامین حقوق بشر و حقوق زنان گفته بودند اما برخلاف ادعا های خویش پس از بیست سال در یک معامله ننگین افغانستان را به گروه عقب مانده، معتصب، زن ستیز و ترورست پرور طالب تسلیم نمودند که ضربه بزرگی به ارزش های حقوق بشری که آمریکا و جهان از آن نام می‌برند؛ وارد کرد
آن‌چه مردم افغانستان بویژه زنان را نسبت به ارزش‌های حقوق بشری بی اعتماد می‌سازد، نظارگر بودن همین تیکه داران حقوق بشر و حقوق زنان در بیشتر از دو سال گذشته در برابر جنایات ضد بشری طالبان به ویژه علیه زنان و اقوام اسیب پذیر و نگهداری شرم آور این گروه در قدرت است
اما تیکه داران و مدافعان پوپولیستی و نظاره گر حقوق بشر و حقوق زنان باید مطمین باشند که زنان و دختران افغانستان هرگز تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیستند و حتا اگر جهان از آنان روگردان شود به مبارزه خویش قاطعانه با ندای حق، عدالت و آزادی علیه طالبان و حامیان شان ادامه خواهند داد
ما در “جنبش شنبه‌های ارغوانی” از ابتدایی حاکم سازی گروه طالبان در قدرت، یقین کامل داشتیم/داریم که شریعت بهانه بوده و هدف حذف زنان است
زیرا ما باور داشتیم/داریم که طالبان همانند دور قبلی حاکمیت استبدادی و نامشروع شان باز هم بنام اسلام و شریعت محمدی دست به سرکوب زنان و اقوام اسیب پذیر خواهند زد
خواست ما از همه شهروندان افغانستان این است تا بیشتر از این در برابر جنایات طالبان مخصوصا سرکوب و اختطاف زنان و دختران، اقوام اسیب پذیر و عادی سازی حضور تروریستان و طالبان در نشست های جهانی خاموشی اختیار ننموده و با ایجاد “ائتلاف فکری” و توافق روی بدیل حاکمیت خودخوانده طالبان به استبداد موجود در افغانستان پایان دهند
ما باورمندیم که یک نظام و حکومت مشروع، دموکراتیک و غیر متمرکز بدیل واقعی حکومت خودخوانده طالبان در افغانستان است

#حق_عدالت_آزادی
#right_justice_freedom