Press committe

وضعیت زنان و دختران تحت حاکمیت گروه طالبان که قبلاً در اردوی ملی و پلیس ملی وظیفه انجام می‌دادند

زنانی که در دوران حکومت قبلی در افغانستان در ارتش یا پلیس خدمت می کردند، در حقیقت تحت حاکمیت طالبان با چالش های مهمی روبرو هستند. تفسیر سختگیرانه طالبان از قوانین اسلامی و رفتار ظالمانه آنها با زنان، امنیت، معیشت و رفاه کلی آنها را تهدید می کند. اولا، بسیاری از زنانی که در ارتش یا پلیس خدمت می کردند، اکنون در معرض خطر فقر هستند. با به دست گرفتن کنترل طالبان، آنها شغل و منابع درآمد خود را از دست داده اند. این از دست دادن ثبات مالی آنها و خانواده‌هایشان را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد و برای تامین نیازهای اولیه خود مانند غذا، سرپناه و مراقبت‌های بهداشتی با مشکل مواجه می‌شوند. علاوه بر این، ایدئولوژی ظالمانه طالبان دسترسی زنان به فرصت های تحصیلی و شغلی را محدود می کند. زنانی که زمانی شرکت‌کنندگان فعال در نیروی کار بودند، اکنون به اجبار به خانه‌های خود می‌روند و نمی‌توانند شغل خود را دنبال کنند یا به جامعه کمک کنند. این نه تنها مشکلات اقتصادی آنها را تشدید می کند، بلکه احساس عاملیت و استقلال آنها را نیز تضعیف می کند. علاوه بر این، زنانی که در ارتش یا پلیس خدمت کرده‌اند، با تهدید قتل و سایر اشکال خشونت روبرو هستند. سابقه طالبان در مورد هدف قرار دادن زنانی که رژیم سرکوبگرشان را به چالش می کشند به خوبی مستند است. بسیاری از تلافی نقش های قبلی خود می ترسند، زیرا طالبان خدمات آنها را توهین مستقیم به ایدئولوژی خود می دانند. زنانی که زمانی به عنوان نمادهای پیشرفت و توانمندی در نظر گرفته می شدند، اکنون در ترس دائمی برای زندگی خود به سر می برند. جامعه جهانی باید حمایت و حمایت از این زنان را در اولویت قرار دهد. سازمان‌های بشردوستانه، دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی باید برای فراهم کردن پناهگاه‌های امن، کمک‌های مالی و فرصت‌های آموزشی برای این زنان همکاری کنند. اطمینان از ایمنی آنها و کمک به آنها برای بازسازی زندگی خود در مواجهه با چنین ناملایماتی بسیار مهم است