Press committe

نگاه نظامیان پیشین؛چرا نظام جمهوریت به گروه طالبان تسلیم داده شد؟؟؟

نگاه نظامیان پیشین؛چرا نظام جمهوریت به گروه طالبان تسلیم داده شد؟؟؟

نزدیک به دو سال قبل، تجربه بیست ساله دموکراسی مردم افغانستان بتاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ با فرار رئیس جمهور پیشین محمد اشرف غنی احمدزی، رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور فروپاشید و گروه طالبان بعد از امضای سازش‌نامه دوحه با ایالات متحده امریکا در دوحه قطر، دو باره بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم شدند.جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده امریکا بدون کوچک‌ترین توجه به قربانی و جان‌فشانی مردم افغانستان خصوصا نیروهای امنیتی و دفاعی در امر مبارزه علیه تروریزم و گروه ط.البان، به تمام پیمان ها و معاهداتی که امضاء نموده بودند، پشت کردند و کشور را به گروه ط.البان تحویل دادند.در دو سال گذشته تمام شهروندان کشور، به ویژه نظامیان پیشین که در مقابل طالبان جنگیده بودند آماج حملات انتقام جویانه قرار گرفتند. بر اساس گزارش های معتبر هزاران تن این نظامیان به بهانه های مختلف زندانی و یا کشته شدند و همین اکنون نیز شماری زیادی شان در زندان های طالبان در معرض بد رفتاری و شکنجه قرار دارند.در نزدیک به دو سال گذشته بر نظامیان پیشین چه گذشت؟چرا امریکا و متحدینش به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پشت کرد؟

در این اسپیس تویتر که به مناسب#ماتم_ملی_ماتم_15aug از سوی کمیته حمایت از نظامیان پیشین_”جنبش شنبه های ارغوانی” برگزار میگردد، روی این پرسش و سایر پرسش‌های دیگر با مهمانان گرامی مان 

 آقایان: 

محمد نعیم غیور، تحلیل‌گر مسایل امنیتی 

سید بصیرموسوی ،قوماندان اسبق کندک امن عامه بلخ

سید ظاهر هاشمی قومندان پیشین قطعه خاص نیمروز

و بانو معصومه احمدی معاون مدیریت ثبت قضایا مدیریت جنایی بامیان، بحث خواهیم نمود.

#حق_عدالت_آزادی